Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 
 UZMAN JANDARMA KANUNU İLE İLGİLİ K.H.K
 
KHK/446           UZMAN JANDARMA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN 
                        HÜKMÜNDE KARARNAME