Askeri ve Emniyet Mevzuatı  
 

HARP AKADEMİLERİ KANUNU İLE İLGİLİ K.H.K
KHK/499        926 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ PERSONEL KANUNU, 3563 SAYILI HARP 
                     AKADEMİLERİ KANUNU, 2629 SAYILI UÇUŞ, PARAŞÜT, DENİZALTI, DALGIÇ VE 
                     KURBAĞA ADAM HİZMETLERİ TAZMİNAT KANUNU, 205 SAYILI ORDU YARDIMLAŞMA 
                     KURUMU KANUNU, 1468 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNDE ASTSUBAY 
                     NASBEDİLENLERE GİYECEK VE TEÇHİZAT VERİLMESİ HAKKINDA KANUN,  4608 SAYILI
                     MUVAZZAF SUBAY VE ASKERİ MEMURLARA VERİLECEK ELBİSE VE TEÇHİZAT 
                     HAKKINDA KANUN VE 211 SAYILI TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNUNDA 
                     DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME