Bakanlıklar Mevzuatı  
 
 KAMU KURUM ve KURULUŞLARININ GÖREV ve YETKİLERİ İLE BUNLARIN PERSONELİNİN MALİ VE SOSYAL HAKLARINDA DÜZENLEMELER YAPILMASINA DAİR YETKİ KANUNU İLE K.H.K
 
KHK/434            190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede  
                         Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname 
KHK/441            Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde  
                         Kararname
KHK/442            Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/443            Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
KHK/444            Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun  
                         Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde  
                         Kararname
KHK/449            Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname