DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Resmi Gazete: 06.01.1992 Sayı :21103 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 31 Sahife:
Bakanlar Kurulundan : 
 
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLATI VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMEDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA İLİŞKİN KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
 
Karar Tarihi : 23/12/1991 
Karar No      : KHK 474
 
            Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin değiştirilmesi; 6/6/1991 tarihli ve 3755 sayılı Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak, Bakanlar Kurulu'nca 23/12/1991 tarihinde kararlaştırılmıştır.

            Madde 1- 8/6/1984 tarihli ve 206 sayılı Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 7- Bakanlıkta ana hizmet birimleri, danışma ve denetim birimleri ile yardımcı hizmet birimlerinin ve yurtdışı kuruluşlarının yönetim ve koordinasyonunda Müsteşara yardımcı olmak üzere yedi Müsteşar Yardımcısı görevlendirilebilir."

            Madde 2- 206 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14/4/1989 tarihli ve 367 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 8 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

            "Madde 8- Dışişleri Bakanlığında hizmet birimleri, ekli (1) sayılı listede gösterilen on beş genel müdürlük ve üç müstakil daire başkanlığından meydana gelir."

            Geçici Madde - Ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı (1) sayılı cetvelin Dışişleri Bakanlığı bölümüne eklenmiştir."

            Madde 3- Bu Kanun Hükmünde Kararname yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

            Madde 4- Bu Kanun Hükmünde Kararname hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

                                                                                                Turgut ÖZAL
                                                                                                Cumhurbaşkanı 
 

Süleyman DEMİREL
Başbakan
     
       
E. İNÖNÜ
Devlet Bakanı ve Bşb. Yrd.
C. ÇAĞLAR
Devlet Bakanı
T. ÇİLLER
Devlet Bakanı 
E. CEYHUN
Devlet Bakanı
       
İ. TEZ
Devlet Bakanı
A. GÖNEN
Devlet Bakanı
G. İLERİ
Devlet Bakanı
G. ERGENEKON
Devlet Bakanı
       
O. KİLERCİOĞLU
Devlet Bakanı
M. KAHRAMAN
Devlet Bakanı
Ö. BARUTÇU
Devlet Bakanı
M. A. YILMAZ
Devlet Bakanı
       
E. ŞAHİN
Devlet Bakanı
Ş. ERCAN
Devlet Bakanı
M. BATALLI
Devlet Bakanı
M.S. OKTAY
Adalet Bakanı
       
N. AYAZ
Milli Savunma Bakanı 
İ. SEZGİN
İçişleri Bakanı
H. ÇETİN
Dışişleri Bakanı 
S. ORAL
Maliye ve Gümrük Bakanı
       
K. TOPTAN
Milli Eğitim Bakanı
O. KUMBARACIBAŞI
Bayındırlık ve İskan Bakanı 
Y. AKTUNA
Sağlık Bakanı
Y. TOPÇU
Ulaştırma Bakanı
A. GÖNEN
Tarım ve Köyişleri Bakanı V.
M. MOĞULTAY
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı
M. T. KÖSE
Sanayi ve Ticaret Bakanı
E. FARALYALI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
D.F. SAĞLAR
Kültür Bakanı
A. ATEŞ
Turizm Bakanı
V. TANIR
Orman Bakanı
B. D. AKYÜREK
Çevre Bakanı
 
EK (1) SAYILI LİSTE
DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI MERKEZ TEŞKALIT
ANA HİZMET BİRİMLERİ
 

            1. Balkanlar ve Kafkas Ülkeleri ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

            2. Bağımsız Devletler Topluluğu (Kafkas ülkeleri hariç) ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

            3. Orta Doğu ve Afrika ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

            4. Avrupa ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

            5. Asya, Pasifik ve Latin Amerika ile İlişkiler Genel Müdürlüğü

            6. Kuzey Amerika Genel Müdürlüğü

            7. Müşterek Güvenlik ve Silahsızlanma İşleri Genel Müdürlüğü

            8. Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve İşler Genel Müdürlüğü

            9. Avrupa Konseyi ve AGİK Genel Müdürlüğü

            10. İkili Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

            11. Çok Taraflı Ekonomik İşler Genel Müdürlüğü

            12. Avrupa Toplulukları Genel Müdürlüğü

            13. Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürlüğü

            14. Kültür İşleri Genel Müdürlüğü

            15. Protokol Genel Müdürlüğü

            16. Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı

            17. İstihbarat ve Araştırma Dairesi Başkanlığı

            18. Enformasyon ve Tanıtma Dairesi Başkanlığı

 

EK (2) SAYILI LİSTE

            KURUMU            : DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI
            TEŞKİLATI          : MERKEZ
 

 İHDAS EDİLEN KADROLARIN
 
SINIFI
UNVANI
DERECESİ ADEDİ
GİH
GİH
GİH
Müsteşar Yardımcısı
Genel Müdür
Genel Müdür Yardımcısı
1
1
1
2
6
1