Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/199 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
21/05/1984
18407
KHK/198 Emniyet Genel Müdürlüğü İçin Kadro İhdası Hakkında
08/05/1984
18395
KHK/197    
KHK/196 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Madde Eklenmesine Dair
28/03/1984
18355
KHK/195 Büyük Şehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında
23/03/1984
18350
KHK/194 7338 Sayılı Veraset ve İntikal Vergisi Kanununun Değişik 10 uncu Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında
16/03/1984
18343
KHK/193    
KHK/192 2644 Sayılı Tapu Kanununun 26 ncı Maddesine Bir Fıkra İlave Edilmesi Hakkında
16/03/1984
18343
KHK/191    
KHK/190 Genel Kadro ve Usulü Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/189 Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Yurtdışı Teşkilatı Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/188 Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/187 Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/186 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/185 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/184 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/183 Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/182 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/181 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/180 Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/179 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/178 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/177 Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/176 İçişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/175 Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
14/12/1983
18251(Mük.)
KHK/174 Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında
14/12/1983
18251 (Mük.)
KHK/173 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Kadroları Hakkında
13/12/1983
18250
KHK/172 Vakıflar Genel Müdürlüğü Vakıf Gureba Hastanesi Kanser Arama, Tarama ve Tedavi Merkezine Kadro Verilmesi Hakkında
24/11/1983
18242
KHK/171    
KHK/170    
KHK/169    
KHK/168    
KHK/167 Anadolu Bankası T.A.Ş. Kuruluşu Hakkında
14/11/1983
18221
KHK/166 Nükleer Elektrik Santralları Kurumu Kuruluşu Hakkında
14/11/1983
18221
KHK/165 Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.'nin Kuruluşu Hakkında
14/11/1983
18221
KHK/164 Orman Ürünleri Sanayi Kurumu Kuruluşu Hakkında
14/11/1983
18221
KHK/163    
KHK/162    
KHK/161    
KHK/160    
KHK/159    
KHK/158    
KHK/157    
KHK/156    
KHK/155    
KHK/154    
KHK/153    
KHK/152    
KHK/151 Serbest Bölgeler Teşkilatı Hakkında
03/11/1983
18210
KHK/150