Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/249 09/07/1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin (G) Bendinin Değiştirilmesine Dair 
21/08/1985
18849
KHK/248 Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Gelirleri Kanunu'nun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
28/06/1985
18795
KHK/247 775 Sayılı Gecekondu Kanunu'nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında
11/06/1985
18781
KHK/246 2644 Sayılı Tapu Kanununun Değişik 28 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
19/02/1985
18671
KHK/245 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
14/03/1985
18694
KHK/244 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
28/12/1984
18619
KHK/243 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
12/12/1984
18603
KHK/242 26/12/1925 Tarihli ve 697 Sayılı Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun'un 2153 Sayılı Kanunla Değişik 2 nci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
31/10/1984
18561
KHK/241 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
29/06/1984
18446
KHK/240 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Eklenmesine İlişkin
09/08/1984
18484
KHK/239 05/05/1972 Tarihli ve 1587 Sayılı Nüfus Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Madde ve Fıkralar Eklenmesine İlişkin
05/07/1984
18449
KHK/238 Tarım Satış Kooperatifleri ve Birliklerinin Kuruluşu Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/237 1581 Sayılı Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek ve Üç Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/236 Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/235 Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/234 Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/233 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/232 Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 188 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/231 Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/230 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/229    
KHK/228 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/227 Vakıflar Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/226 9    
KHK/225 9    
KHK/224 Toprak ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/223 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/222 Çevre Genel Müdürlüğünün Kuruluş ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/221 18 Kasım 1960 Tarihli ve 132 Sayılı Türk Standardları Enstitüsü Kuruluş Kanununun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/220 9    
KHK/219 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/218 9    
KHK/217 Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/216 Kültür ve Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 Tarihli ve 187 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/215 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/214 Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 Tarihli ve 185 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/213 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 184 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/212 13/12/1983 Tarihli ve 183 Sayılı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/211 Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 182 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/210 Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/209 13/12/1983 Tarihli ve 180 Sayılı Bayındırlık ve İskan Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/208 Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/207 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 13/12/1983 Tarihli ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/206 Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/205 176 Sayılı İçişleri Bakanlığının Teşkilatı ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye İki Madde Eklenmesine dair
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/204 29/03/1984 Tarih ve 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin DEğiştirilmesine, İki Maddesinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/203 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında 
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/202 13/12/1983 Gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Kaldırılması ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
18/06/1984
18435 (Mük.)
KHK/201 2935 Sayılı Olağanüstü Hal Kanununun 11 inci Maddesine Üç Bentile Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında
09/08/1984
18484
KHK/200 2876 Sayılı Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu'nun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
18/06/1984
18435 (Mük.)