Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/349    
KHK/348 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
14/11/1988
19989
KHK/347 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
21/11/1988
19996
KHK/346 2949, 3202 ve 7471 Sayılı Kanunların Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
25/10/1988
19970
KHK/345    
KHK/344 Sigorta Murakabe Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair
25/10/1988
19970
KHK/343 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununun 4 üncü Maddesinin Değiştirilmesine Dair
13/10/1988
19958
KHK/342 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile 2377 Sayılı Öğretmenlere Eğitim ve Öğretim Tazminatı Ödenmesi Hakkında Kanun ve Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
12/09/1988
19927
KHK/341 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
25/10/1988
19970
KHK/340 3152 ve 2451 Sayılı Kanunlarla 190, 231 ve 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
08/11/1988
19983
KHK/339    
KHK/338 2629 Sayılı, 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Uçucu Personele Tazminat Verilmesi Hakkında
26/10/1988
19971
KHK/337    
KHK/336 Bazı Kanunların Bakanlar Kuruluna Yetki Veren Hükümlerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
05/08/1988
19890 (Mük.)
KHK/335 1580 Sayılı Belediye Kanunu ile 3030 Sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun'da Değişiklik Yapılmasına Dair
 12/08/1988
19897 
KHK/334 3167 Sayılı Kara Avcılığı Kanununun 12 nci Maddesinin Değiştirilmesine Dair
21/07/1988 
19879 
KHK/333 281 Sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ve Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair
05/08/1988 
19890 
KHK/332 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
01/07/1988 
19859 
KHK/331 657 ve 3056 Sayılı Kanunlar ile 233 ve 320 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
30/06/1988 
19858 
KHK/330 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Hakkında
05/08/1988 
19890 
KHK/329 Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası A.Ş.'nin Kuruluşu Hakkında kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
15/07/1988 
19873 
KHK/328 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
30/06/1988 
19858 
KHK/327    
KHK/326 625 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
 02/06/1988
 19830
KHK/325 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
10/06/1988 
19838 
KHK/324    
KHK/323 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair
 27/05/1988
19824 
KHK/322 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
09/05/1988 
19809 
KHK/321 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde kararnamenin 5 inci Maddesinin Yedinci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
05/05/1988 
19805 
KHK/320 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
06/06/1988 
19834 
KHK/319    
KHK/318 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
31/03/1988 
19771 (Mük.) 
KHK/317    
KHK/316 Muhafazasına Lüzum Kalmayan Evrak ve Malzemenin Yok Edilmesi Hakkında
04/04/1988 
19775 
KHK/315 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
25/04/1988 
19795 
KHK/314  
KHK/313 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4 üncü Maddesinin İkinci Fıkrasına Bir Bent Eklenmesine Dair
24/02/1988
19735 
KHK/312 3056 Sayılı Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun 21 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair
29/01/1988
19709 
KHK/311 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
29/02/1988
19740 
KHK/310 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
05/02/1988
19716 
KHK/309 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 112 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
13/01/1988
19693 
KHK/308 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanun Hükmünde Kararnameye Bir Madde Eklenmesine Dair
18/01/1988
19698 
KHK/307 10/10/1984 Tarihli ve 3056 Sayılı Kanunun Bazı Maddeleri ile 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında
14/01/1988
19694 
KHK/306 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
31/12/1987
19681 (Mük.) 
KHK/305 2247 Sayılı Uyuşmazlık Mahkemesinin Kuruluş ve İşleyişi Hakkında Kanunun 38 inci Maddesinin Bir Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
11/01/1988
19691 
KHK/304 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
31/12/1987
19681 
KHK/303 Sigorta Şirketleri Hizmetlerinin Başbakanlığa Devri Hakkında
21/12/1987
19671 
KHK/302 243 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değişik 56 ncı Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
21/12/1987
19671 
KHK/301 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair
21/12/1987
19671
KHK/300 3392 Sayılı 103 İlçe Kurulması Hakkında Kanunun Geçici Birinci Maddesinin Değiştirilmesine Dair
23/11/1989 
19643