Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/399 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair
22/01/1990
20417 (Mük.)
KHK/398 Yüksek Öğretim Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
01/02/1990
20420
KHK/397 Doğal Gazın Kullanımı hakkında
09/02/1990
20428
KHK/396 Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında
29/12/1989
20387
KHK/395 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
28/12/1989
20386
KHK/394 Türkiye Radyo-Televizyon Gelirleri Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
29/12/1989
20387
KHK/393 Sürekli Kamu Görevlerinde Sözleşmeli Personel Çalıştırılması Hakkında Kanunun Uygulama Süresinin Uzatılmasına İlişkin
27/12/1989
20385
KHK/392 Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddeleri ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında
16/02/1990
20435
KHK/391 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin 77 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
08/11/1989
20336
KHK/390 7/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
02/11/1989
20330
KHK/389 Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
09/11/1989
20337
KHK/388 Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
06/11/1989
20334
KHK/387 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin
06/11/1989
20334
KHK/386 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
02/11/1989
20330
KHK/385 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
03/11/1989
20331
KHK/384 3143 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
03/11/1989
20331
KHK/383 Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair
13/11/1989
20341
KHK/382 190 Sayılı Genel Kadro ve Usuulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
02/11/1989
20330
KHK/381    
KHK/380    
KHK/379 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
06/11/1989
20334
KHK/378 Pasaport Kanunu, Devlet Memurları Kanunu, Yüksek Öğretim Kanunu, Yüksek Öğretim Personel Kanunu ve Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 ve 281 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
08/11/1989
20336
KHK/377 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
11/08/1989
20249
KHK/376 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu ve 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında 13 üncü Maddesinin (d) Bendinin Değiştirilmesi Hakkında
11/08/1989
20249
KHK/375 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması, Devlet Memurları ve Diğer Kamu Görevlilerine Memuriyet Taban Aylığı ve Kıdem Aylığı ile Ek Tazminat Ödenmesi Hakkında
30/06/1989
20211 (Mük.)
KHK/374 3201 Sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununun 19 uncu Maddesinin Değiştirilmesi ve Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması Hakkında
06/11/1989
20334
KHK/373    
KHK/372 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
31/08/1989
20268
KHK/371 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
13/04/1990
20491 (Mük.)
KHK/370 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Maddeler Eklenmesine Dair
30/05/1989
20180 (Mük.)
KHK/369 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
15/06/1989
20196
KHK/368 Çeşitli kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
14/06/1989
20195
KHK/367 Bakanlıklarda ve Bağlı Kuruluşlarda Avrupa Topluluğuyla İlgilli Birimler Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
04/05/1989
20158
KHK/366 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ve 3466 Sayılı Uzman Jandarma Kanununda Yer Alan Aylık Gösterge Rakamlarının Değiştirilmesi Hakkında
11/05/1989
20136
KHK/365    
KHK/364 190, 354 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
23/03/1989
20117
KHK/363    
KHK/362    
KHK/361    
KHK/360 2802 Sayılı Hakimler ve savcılar Kanunu ile 3221 Sayılı Hakim ve savcı adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
16/02/1989
20082
KHK/359    
KHK/358 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetveller ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
09/03/1989
20103
KHK/357 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair
02/03/1989
20096 (Mük.)
KHK/356 2828 Sayılı Sosyal Hizmetler ve Çecuk Esirgeme Kurumu Kanunu 3289 Sayılı Beden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun ile 179 ve 181 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
02/03/1989
20096 (Mük.)
KHK/355 Turizm Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
02/03/1989
20096 (Mük.)
KHK/354 Kültür Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
02/03/1989
20096 (Mük.)
KHK/353 İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına Dair
28/02/1989
20094
KHK/352 Sosyal Sigortalar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 308 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici Maddesinin Değiştirilmesine Dair
29/12/1988
20034
KHK/351 Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
23/12/1988
20035 (Mük.)
KHK/350 Doğal Gazın Kullanımı Hakkında
09/12/1988
20014