Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO

KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI

RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/449 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
15/10/1991
21022
KHK/448 09/01/1985 Tarihli ve 3146 Sayılı Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Bağlı Cetvelde Değişiklik Yapılması Hakkında
10/09/1991
20987
KHK/447 Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Göreevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
10/09/1991
209876
KHK/446 Uzman Jandarma Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
10/09/1991
20987
KHK/445 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
26/08/1991
20972
KHK/444 Başbakanlık Özel Çevre Koruma Kurumu Başkanlığı Kurulmasına Dair Kanun  Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
21/08/1991
20967
KHK/443 Çevre Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
21/08/1991
20967
KHK/442 Orman Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
09/08/1991
20955 (Mük.)
KHK/441 Tarım ve Köyişleri Bakanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
09/08/1991
20955 (Mük.)
KHK/440    
KHK/439    
KHK/438    
KHK/437 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
14/08/1991
20960
KHK/436 Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
14/08/1991
20960
KHK/435 1700 Sayılı Dahiliye Memurları Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
09/08/1991
20955 (Mük.)
KHK/434 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
08/07/1991
20923 (Mük.)
KHK/433 Kamu Personelinin Özlük Haklarına İlişkin Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
08/07/1991
20923 (Mük.)
KHK/432 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesinin Son Fıkrasının Değiştirilmesine Dair
13/02/1991
20785
KHK/431 Kat Mülkiyeti Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
13/01/1991
20785
KHK/430 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği ve Olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak İlave Tedbirler Hakkında
16/12/1990
20727
KHK/429 3414 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
14/08/1990
20605
KHK/428 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 5 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair
28/12/1990
20739 Mük.)
KHK/427 Olağanüstü Hal Kanununa İki Ek Madde Eklenmesi Hakkında
23/05/1990
20526
KHK/426 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
22/05/1990
20525
KHK/425 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
10/05/1990
20514
KHK/424 Şiddet Olaylarının Yaygınlaşması ve Kamu Düzeninin Ciddi Şekilde Bozulması Sebebine Dayalı olağanüstü Halin Devamı Süresince Alınacak Tedbirlere İlişkin
10/05/1990
20514
KHK/423 Aile Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
13/04/1990
20491 (Mük.)
KHK/422 1211 Sayılı Kanun ile 2547 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması ve Kadının Statüsü ve Sorunları Başkanlığının Kurulması Hakkında
20/04/1990
20498 (Mük.)
KHK/421 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
13/04/1990
20491 (Mük.)
KHK/420 Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
13/04/1990
20491 (Mük.)
KHK/419 Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında 179 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
13/04/1990
20491 (Mük.)
KHK/418 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
11/04/1990
20489
KHK/417 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
11/04/1990
20489
KHK/416 633 Sayılı Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
12/04/1990
20490
KHK/415 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar Kurumu Kanununun 17 nci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesine Dair
11/04/1990
20489
KHK/414 Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde ve 223 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin
10/04/1990
20488
KHK/413 2935 Sayılı Kanun ile 285 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
10/04/1990
20488
KHK/412 Toplu Konut Kanununa Bazı maddeler Eklenmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
10/04/1990
20488
KHK/411 190 ve 355 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
13/04/1990
20491 (Mük.)
KHK/410    
KHK/409 Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
10/04/1990
20488
KHK/408 T.C. Emekli Sandığı Kanunu ile 233 ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
28/03/1990
20475
KHK/407 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
16/03/1990
20463
KHK/406 2443 ve 3056 Sayılı Kanunlarla 190 sayılı kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
06/04/1990
20484
KHK/405 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 28 inci Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
27/03/1990
20474
KHK/404 78 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
16/03/1990
20463
KHK/403 Devlet İstatistik Enstitüsü Başkanlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında 219 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci Maddesinin (d) Fıkrasında Değişiklik Yapılmasına Dair
23/02/1990
20442
KHK/402 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
15/02/1990
20434
KHK/401 Türkiye Kalkınma Bankası Anonim Şirketinin Kuruluşu Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında
12/02/1990
20431
KHK/400 Çevre Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
16/02/1990
20435