Kanun Hükmünde Kararnameler İndeksi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/499 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3563 Sayılı Harp Akademileri Kanunu, 2629 Sayılı Uçuş, Paraşüt, Denizaltı, Dalgıç ve Kurbağa Adam Hizmetleri Tazminat Kanunu, 205 Sayılı Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanunu, 1468 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetlerinde Astsubay Nasbedilenlere Giyecek ve Teçhizat Verilmesi Hakkında Kanun, 4608 Sayılı Muvazzaf Subay ve Askeri Memurlara Verilecek Elbise ve Teçhizat Hakkında Kanun ve 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
02/09/1993
21686
KHK/498 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Kurulması Hakkında Kanunun azı Maddelerinin Değişitirilmesine İlişkin
09/09/1993
21693
KHK/497 Türkiye Bilimler Akademisinin Kurulması Hakkında
02/09/1993
21686
KHK/496 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanun ile 78 ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanun ile Kanun Hükmünde Kararnamelere Yeni Ek ve Geçici Maddeler Eklenmesi Hakkında
18/08/1993
21672
KHK/495 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
01/09/1993
21685
KHK/494 3143 ve 657 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
09/09/1993
21693
KHK/493 Hakimler ve Savcılar Kanunu, Hakim ve Savcı Adayları Eğitim Merkezi Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
24/08/1993
21678
KHK/492 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
16/08/1993
21670
KHK/491 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında
19/08/1993
21673
KHK/490 Emniyet Teşkilatı Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair
12/08/1993
21666
KHK/489 Uzman Erbaş Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
12/08/1993
21666
KHK/488 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin
28/07/1993
21651
KHK/487    
KHK/486 Memurlar ile Diğer Bazı Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişik Yapılmasına Dair
15/07/1993
21638
KHK/485 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
13/07/1993
21636 (Mük.)
KHK/484 Maliye ve Gümrük Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin
13/07/1993
21636
KHK/483 Silahlı Çete Mensubu Olmayıp Herhangi Bir Nedenle Çete İçinde Bulunanlardan Suç İşlemeyenler Hakkında Takibat Yapılmayacağına İlişkin
08/06/1993
21601
KHK/482    
KHK/481 Olağanüstü Hal Bölge Valiliği İhdası Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değişiklik Yapılmasına Dair
05/03/1993
21515
KHK/480 Ekonomik, Kültürel, Eğitim ve Teknik İşbirliği Başkanlığı Kurulması, 206 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin İki Maddesinin Değişitirilmesi ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellere Bir İlave Yapılması Hakkında
27/01/1992
21124
KHK/479    
KHK/478 2879 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği Teşkilatı Kanunu ile 2919 Sayılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
23/01/1992
21120
KHK/477    
KHK/476 T.C. Emekli Sandığı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
15/01/1992
21112
KHK/475 Devlet Memurları Kanunu, Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
10/01/1992
21107
KHK/474 Dışişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin
06/01/1992
21103
KHK/473 Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
06/01/1992
21103
KHK/472    
KHK/471 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
03/01/1992
21100
KHK/470 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
06/01/1992
21103
KHK/469 211 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 70 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında
02/01/1992
21099
KHK/468 190 ve 354 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
24/12/1991
21091
KHK/467 Er ve Erbaş Harçlıkları Kanunu ile Kıbrıs'a Gönderilecek Türk Askeri Birliği Mensuplarının Aylık ve Ücretleriyle Çeşitli İstihkakları ve Birliğin Başka Giderleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
24/12/1991
21091
KHK/466    
KHK/465 233 Sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
24/12/1991
21091
KHK/464 Başbakan ve Bakanların Temsil Ödenekleri ile Dışarıdan Atanan Bakanların Ödenek ve Yollukları Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
15/11/1991
21052
KHK/463    
KHK/462    
KHK/461 Devlet Memurları Kanunu ile Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
08/11/1991
21045
KHK/460 Uzman Erbaş Kanununun Bazı Maddeleri ile Ordu Yardımlaşma Kurumu Kanununun 17 nci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
08/11/1991
21045
KHK/459 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
03/10/1991
21010
KHK/458 Devlet Memurları Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
03/10/1991
21010
KHK/457 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
03/10/1991
21010
KHK/456
 
   
KHK/455 Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
18/09/1991
20995
KHK/454 Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
30/09/1991
21007
KHK/453 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Personel Rejiminin Düzenlenmesi ve 233 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin 58 inci Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında
16/09/1991
20993
KHK/452    
KHK/451 Harcırah Kanununun 33 üncü Maddesinin (b) Fıkrasının Değiştirilmesi Hakkında
10/09/1991
20987
KHK/450 657 Sayılı Devlet Mremurları Kanunu, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu ve 2802 Sayılı Hakimler ve Savcılar Kanunu, 2629 Sayılı Kanun ve 3160 Sayılı Emniyet Teşkilatı Uçuş Hizmetleri Tazminmat Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
13/09/1991
20990