Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/549 22/01/1990 Tarihli ve 399 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
29/03/1995
22242
KHK/548 15/06/1989 Tarihli ve 3579 Sayılı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine İlişkin
27/03/1995
22240
KHK/547 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
09/03/1995
22222
KHK/546 5434 Sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu, 29/02/1984 Tarihli ve 2983 Sayılı, 28/05/1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunlar ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Susulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması ve 30/05/1994 Tarihli ve 531 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Geçici Madde Eklenmesine Dair
07/07/1994
21983 (Mük.)
KHK/545 Ödünç Para Verme İşleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine İlişkin
27/06/1994
21973 (Mük.)
KHK/544 Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
24/06/1994
21970 (Mük.)
KHK/543 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin
24/06/1994
21970 (Mük.)
KHK/542 Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
30/06/1994
21976 (Mük.)
KHK/541 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
24/06/1994
21970 (Mük.)
KHK/540 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
24/06/1994
21970 (Mük.)
KHK/539 7397 Sayılı Sigorta Murakabe Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
22/06/1994
21968 (Mük.)
KHK/538 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
22/06/1994
21968 (Mük.)
KHK/537 Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
15/07/1994
21991
KHK/536 Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
08/08/1994
21954 (Mük.)
KHK/535 Hazine Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
03/06/1994
21949 (Mük.)
KHK/534 Dış Ticaret Müsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
03/06/1994
21949 (Mük.)
KHK/533 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
06/06/1994
21952 (2 Mük.)
KHK/532 Özelleştirmeye Bağlı İş Kaybı Tazminatı ve Yeni Bir İş Bulma, Meslek Geliştirme, Edindirme ve Yetiştirme Eğitimi ile İlgili hizmetlerin Verilmesi Hakkında
06/06/1994
21952 (2 Mük.)
KHK/531 28/5/1986 Tarihli ve 3291 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
06/06/1994
21952 (2 Mük.)
KHK/530 Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına Dair
06/06/1994
21952 (2 Mük.)
KHK/529 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair
20/05/1994
21939 (Mük.)
KHK/528 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
20/05/1994
21939 (Mük.)
KHK/527 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
20/05/1994
21939 (Mük.)
KHK/526    
KHK/525    
KHK/524 Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevlerinin Kuruluş ve İdaresine Dair
17/09/1993
21701
KHK/523    
KHK/522    
KHK/521 Gümrük Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
16/09/1993
21700
KHK/520 2992 Sayılı Adalet Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinde ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye Ekli Cetvellerde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
16/09/1993
21700
KHK/519 Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair
16/09/1993
21700 (Mük.)
KHK/518 Türk Patent Enstitüsü Kuruluş ve Görevleri Hakkında
16/09/1993
21700
KHK/517 Arsa Ofisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
15/09/1993
21699
KHK/516 Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına İlişkin
16/09/1993
21700 (Mük.)
KHK/515 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 2809 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
14/09/1993
21698
KHK/514 Kadın ve Sosyal Hizmetler Müsteşarlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında
13/09/1993
21697
KHK/513 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu, 3182 Sayılı Bankalar Kanunu, 2983 Sayılı Tasarrufların Teşviki ve Kamu Yatırımlarının Hızlandırılması Hakkında Kanun, 2985 Sayılı Toplu Konut Kanunu, 07/11/1985 Tarihli ve 3238 Sayılı Kanun, 2499 Sayılı Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılması ve 1177 Sayılı Tütün Tekeli Kanununun Bazı Maddelerinin Yürürlükten Kaldırılması ve Kamu İktisadi Teşebbüslerinin Özelleştirilmesi Hakkında Kanuna Ek Maddeler Eklenmesine İlişkin
13/09/1993
21697
KHK/512 Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
16/09/1993
21700
KHK/511 Devlet Planlama Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
16/09/1993
21700 (Mük.)
KHK/510 Sigorta Murakabe Kanunu'nun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
15/09/1993
21699
KHK/509 Türk Telekomünikasyon Anonim Şirketi Kurulması Hakkında
14/09/1993
21698
KHK/508 Hazine ve DışticaretMüsteşarlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
16/09/1993
21700 (Mük.)
KHK/507 Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
08/19/1993
21692
KHK/506    
KHK/505 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 186 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
09/09/1993
21693
KHK/504 Yedi İlde Büyükşehir Belediyesi Kurulması Hakkında
09/09/1993
21693
KHK/503 Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu ile 190 Sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
14/09/1993
21698
KHK/502 İnsan Hakları Teşkilatı Kuruluş ve Görevleri Hakkında
06/09/1993
21690
KHK/501 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci Maddesinde Değişiklik Yapılması Hakkında
08/09/1993
21692
KHK/500