Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/599 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
23/05/2000
24057
KHK/598 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında
23/05/2000
24057
KHK/597 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
23/05/2000
24057
KHK/596 Sivil Savunma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
28/04/2000
24033
KHK/595 Yapı Denetimi Hakkında
10/04/2000
24016
KHK/594 Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanununda ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında
27/03/2000
24002
KHK/593 Sakarya İlinde Büyük Şehir Belediyesi Kurulması Hakkında
06/03/2000
23985
KHK/592 25/8/1999 Tarihli ve 4447 Sayılı Kanun ile Sosyal Sigortalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
25/02/2000
23975
KHK/591 "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanununa Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
25/02/2000
23975
KHK/590 Tapulama ve Kadastro Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesine Dair
08/02/2000
23958
Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
17/01/2000
23936
KHK/588 Konut Edindirme Yardımı Hesaplarının Tasfiyesine Dair
29/12/1999
23921
KHK/587 Zorunlu Deprem Sigortasına Dair
27/12/1999
23919 (Mük.)
KHK/586 Sivil Müdafaa Kanunu ile Belediye Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
27/12/1999
23919 (Mük.)
KHK/585 İl Özel İdaresi Kanununa Bir Madde Eklenmesi Hakkında
27/12/1999
23919 (Mük.)
KHK/584 Bir İl ve İki İlçe Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında 
09/12/1999
23901
KHK/583 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
22/11/1999
23884 (Mük.)
KHK/582 Afetten Doğan Zararların Giderilmesi Hakkında
22/11/1999
23884 (Mük.)
KHK/581 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
01/11/1999
23863
KHK/580 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Geçici Maddeler Eklenmesine Dair
13/10/1999
23845 (Mük.)
KHK/579 Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye Birmadde Eklenmesine Dair
07/10/1999
23839 (Mük.)
KHK/578 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
0
0
KHK/577 Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısiyle Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
30/09/1999
23832 (Mük.)
KHK/576 Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne Ve Bazı İşlemlerin Kolaylaştırılmasına İlişkin
11/09/1999
23813 (Mük.)
KHK/575 Doğal Afet Bölgelerinde Afetten Kaynaklanan Hukuki Uyuşmazlıkların Çözümüne Ve Bazı İşlemlerin Olaylaştırılmasına İlişkin
11/09/1999
23813 (Mük.)
KHK/574    
KHK/573 Özel Eğitim Hakkında
06/06/1997
23011 (Mük.)
KHK/572 Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
06/06/1997
23011 (Mük.)
KHK/571 Özürlüler İdaresi Başkanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında
30/05/1997
23004
KHK/570 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri ile İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair
03/04/1997
22953
KHK/569 14/07/1965 Tarih ve 657 Sayılı, 28/02/1985 Tarih ve 3160 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
25/01/1997
22888
KHK/568 27/07/1967 Tarih ve 926 Sayılı ve 28/02/1982 Tarih ve 2629 Sayılı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair
21/12/1996
22854 (Mük.)
KHK/567 Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 2 nci Maddesinin Son Fıkrasının Kaldırılmasına Dair
23/09/1995
22413 (Mük.)
KHK/566 Patent Haklarının Korunması Hakkında 551 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
22/09/1995
22412
KHK/565
0
0
KHK/564 Gümrük Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
26/07/1995
22355
KHK/563 Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu Kanununun Bir Maddesinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin
26/07/1995
22355
KHK/562 Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri İle İlgili Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
25/07/1995
22354
KHK/561    
KHK/560 Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair
28/06/1995
22327
KHK/559 Türk Ticaret Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
27/06/1995
22326
KHK/558 Sermaye Piyasası Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
27/06/1995
22326
KHK/557 Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları, Sanayi Odaları, Deniz Ticaret Odaları, Ticaret Borsaları ve Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
27/06/1995
22326
KHK/556 Markaların Korunması Hakkında
27/06/1995
22326
KHK/555 Coğrafi İşaretlerin Korunması Hakkında
27/06/1995
22326
KHK/554 Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında
27/06/1995
22326
KHK/553 Tarım Kredi Kooperatifleri ve Birlikleri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
28/06/1995
22327
KHK/552 Yaş Sebze ve Meyve Ticaretinin Düzenlenmesi ve Toptancı Halleri Hakkında
27/06/1995
22326
KHK/551 Patent Haklarının Korunması Hakkında
27/06/1995
22326
KHK/550 Sekiz İlçe ve Üç İl Kurulması ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hakkında
06/06/1995
22305