Kanun Hükmünde Kararnameler İndeksi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu ile Jandarma Teşkilat, Görev ve Yetkileri Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
05/10/2000
24191
KHK/628 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
05/10/2000
24191 (Mük.)
KHK/626 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair 
05/10/2000
24191
KHK/624 Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile Nakdi Tazminat ve Aylık Bağlanması Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
04/10/2000
24190 (Mük.)
KHK/623 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
29/09/2000
24185 (Mük.)
KHK/621 Hakimler ve Savcılar Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
28/09/2000
24184
KHK/619 Esnaf ve Sanatkarlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Kanunu, Tarımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
04/10/2000
24190 (Mük.)
KHK/618 Sosyal Güvenlik Kurumu Teşkilatının Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
04/10/2000
24190 (Mük.)
KHK/617 Türkiye İş Kurumunun Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
04/10/2000
24190 (Mük.)
KHK/616 Sosyal Sigortalar Kurumu Başkanlığının Kurulması ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
04/10/2000
24190 (Mük.)
KHK/615 Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
15/09/2000
24171
KHK/613 Milli Savunma Bakanlığı Akaryakıt İkmal ve NATO POL Tesisleri İşletme Başkanlığının Kuruluşu ve Görevleri Hakkında
04/10/2000
24190 (Mük.)
KHK/612 Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
12/09/2000
24168
KHK/611 Emniyet Teşkilatı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında
25/09/2000
24181
KHK/610 Polis Yüksek Öğretim Kurumları Hakkında
04/10/2000
24190 (Mük.)
KHK/609 İçişleri Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
23/08/2000
24149
KHK/608 Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun, Devlet Memurları Kanunu ve 190 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında
25/08/2000
24151
KHK/607 Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
04/08/2000
24130
KHK/606 Türkiye Vakıflar Bankası Türk Anonim Ortaklığı Kanununda Değişiklik Yapılmasına İlişkin
26/07/2000
24121
KHK/604 Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
20/07/2000
24115
KHK/603 584 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 593 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
28/06/2000
24093 (Mük.)
KHK/602 Denizcilik Müsteşarlığının Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
28/06/2000
24093 (Mük.)
KHK/601 Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair
28/06/2000
24093 (Mük.)
KHK/600 Başbakanlık Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair
14/06/2000
24079