Kanun Hükmünde Kararnameler İndexi
 
KHK NO
KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN ADI
RESMİ GAZETE
TARİHİ
NO
KHK/99 Etibank Kuruluşu Hakkında
28/10/1983
18205 (Mük.)
KHK/98 Türkiye Petrol Kurumu Kuruluşu Hakkında
28/10/1983
18205 (Mük.)
KHK/97 Türkiye Zirai Donatım Kurumu Kuruluşu Hakkında
28/10/1983
18205 (Mük.)
KHK/96 Türkiye Taşkömürü Kurumu Kuruluşu Hakkında
28/10/1983
18205 (Mük.)
KHK/95 Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında
28/10/1983
18205 (Mük.)
KHK/94 Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Kuruluşu Hakkında
28/10/1983
18205 (Mük.)
KHK/93    
KHK/92 1211 Sayılı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanununun Bazı Maddelerinin DEğiştirilmesi ve Bu Kanuna Geçici Bir Madde Eklenmesi Hakkında
06/10/1983
18183 (Mük.)
KHK/91 Menkul Kıymetler Borsaları Hakkında
06/10/1983
18183 (Mük.)
KHK/90 Ödünç Para Verme İşleri Hakkında 
06/10/1983
18183 (Mük.)
KHK/89 İktisadi Devlet Teşekküleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında 11/04/1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin
05/10/1983
18182
KHK/88    
KHK/87 06/05/1957 Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 18/05/1983 Tarihli ve 67 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6964 Sayılı Kanunun Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/86 09/03/1954 Tarihli ve 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 01/06/1983 Tarihli ve 68 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6343 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/85 27/01/1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 19/04/1983 Tarihli ve 66 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6235 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/84 25/01/1956 Tarihli ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında 16/05/1983 Tarihli ve 69 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6643 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/83 23/01/1953 Tarihli ve 6023 Sayılı Türk Tabibleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakında 24/05/1983 Tarihli ve 65 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 6023 Sayılı Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine Dair
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/82 08/03/1950 Tarihli ve 5590 Sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 02/05/1983 Tarih ve 63 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/81 17/07/1964 Tarihli ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 02/05/1983 Tarih ve 62 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/80 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20/01/1983 Tarihli ve 55 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1512 Sayılı Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesine Dair
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/79 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında 20/01/1983 Tarihli ve 54 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hükümleri ile 1136 Sayılı Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesine Dair
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/78 Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
16/09/1983
18167 (Mük.)
KHK/77 Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Kurulmasına İlişkin
04/10/1983
18181
KHK/76    
KHK/75    
KHK/74    
KHK/73 İktisadi Devlet Teşekküleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında 11/04/1983 Tarihli ve 60 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 6 ncı Maddesinin Birinci Fıkrasının Değiştirilmesine İlişkin
21/07/1983
18111 (Mük.)
KHK/72 Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Hakkında
20/10/1983
18197 (Mük.)
KHK/71 Bölge Valiliği Hakkında
04/10/1983
18181
KHK/70 Bankalar Hakkında
22/07/1983
18112 (2.Mük.)
KHK/69 25/01/1956 Tarih ve 6643 Sayılı Türk Eczacıları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesi Hakkında
05/08/1983
18126
KHK/68 09/03/1954 Tarih ve 6343 Sayılı Veteriner Hekimliği Mesleğinin İcrasına, Veteriner Hekimleri Birliği ile Odalarının Teşekkül Tarzına ve Göreceği İşlere Dair Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında
05/08/1983
18126
KHK/67 06/05/1957 Tarihli ve 6964 Sayılı Ziraat Odaları ve Ziraat Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında
05/08/1983
18126
KHK/66 27/01/1954 Tarihli ve 6235 Sayılı Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında
05/08/1983
 18126
KHK/65 23/01/1953 Tarih ve 6023 Sayılı Türk Tabipleri Birliği Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Üç Madde Eklenmesi Hakkında
05/08/1983
18126
KHK/64 09/10/1935 Tarihli ve 2825 Sayılı Gümrük ve İnhisarlar Vekaleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun İki Maddesinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Mükerrer Madde Eklenmesi, Gümrük ve Tekel Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığına Kadro Verilmesi Hakkında
27/06/1983
18090
KHK/63 08/03/1950 Tarihli ve 5590 Sayılı "Ticaret ve Sanayi Odaları", "Ticaret Odaları", "Sanayi Odaları", "Deniz Ticaret Odaları", "Ticaret Borsaları" ve "Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği" Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında
05/08/1983
18126
KHK/62 17/07/1964 Tarihli ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkarlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında
05/08/1983
18126
KHK/61    
KHK/60 İktisadi Devlet Teşekküleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları Hakkında
20/05/1983
18052
KHK/59 1309 Sayılı Devlet Opera ve balesi Genel Müdürlüğü Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair
22/03/1983
17995
KHK/58 5441 Sayılı Devlet Tiyatrosu Kuruluşu Hakkında Kanunun Bir Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Ek Madde Eklenmesine Dair
22/03/1983
17995
KHK/57 13/06/1945 Tarihli ve 4759 Sayılı İller Bankası Kanununun 3 üncü Maddesinin Değişik (A) Fıkrası ile 7 nci Maddesibib (B) Fıkrasının ve 14 üncü Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında
27/06/1983
18090
KHK/56 20/11/1981 Tarihli ve 2560 Sayılı İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Üç Ek Madde Eklenmesine İlişkin
05/08/1983
18126
KHK/55 1512 Sayılı Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında
05/08/1983
18126
KHK/54 1136 Sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında
05/08/1983
18126
KHK/53 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin
13/01/1983
17927 (2.Mük.)
KHK/52 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bir Maddesinin Değiştirilmesine İlişkin
31/12/1982
17915 (2.Mük.)
KHK/51 Bakanlıkların Yeniden Düzenlenmesi ve Çalışma Esaslarına İlişkin 27/02/1982 Tarihli ve 8/4334 Sayılı Kararnameye Bağlı "Merkez Kuruluşu Hizmet Birimleri" ile 27/02/1982 Tarihli ve 8/4337 Sayılı Kararnameye Bağlı Kadro Cetvellerinde Değişiklik Yapılması Hakkında
31/01/1983
17945
KHK/50 Ödeme Güçlüğü İçinde Bulunan Bankerlerin İşlemleri Hakkında 35 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine İlişkin
16/12/1982
17900