Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ALMANYA ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Almanya Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Başta Terörizm ve Örgütlü Suçlar Olmak Üzere Büyük Önemi Haiz Suçlarla Mücadelede İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Hava Ulaştırma Anlaşmasında Değişiklik Yapılmasına Dair Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

  :Türkiye - Federal Almanya Teknik İşbirliği Çerçevesinde Aktedilen “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler için Bir Kredi Garanti Fonu Kurulmasına Yardım” Konolu Proje Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Hükümeti Arasında Karayolu ile Uluslararası Yük ve Yolcu Taşımasına Dair Anlaşma’ya Ek Protokole Bir Hüküm Eklenmesi Konusunda Mektup Teatisi ile Varılan Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye - Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması Çevresinde İki Ülke Arasında Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen İlerici Çiftçi Çalışma Gruplarının Kurulmasının Teşviki Konulu Proje Belgesi’nin 
Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti ile Demokratik Almanya Cumhuriyeti Arasındaki Anlaşmaların Yürürlükten Kaldırılmasına İlişkin Protokol’un Onaylanmasına Dair Karar

  :Avrupa Uzun Vadeli Savunma İşbirliği Programı Kapsamında “Yapay Zek┠Konulu Avrupa Müşterek Öncelikli Alanında Türkiye’nin Katılma Kararı Aldığı “Yüksek Hız Ortamında Şekil Analizi ve Tanımlama Sistemi” Başlıklı Araştırma ve Teknoloji Projesi Uygulama Düzenlenmesinin Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye -Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İki Ülke Arasında Mektup Teatisi Yoluyla Akdedilen Karadeniz Bölgesinde Yapraklı Orman Ağaçlarının İdaresi Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasına  Dair Karar

  :Türkiye ile Federal Almanya Arasında İmzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısına Ait Protokol’un Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye-Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İki Ülke Arasında Mektup Teatisi Yoluyla Aktedilen Türkiye Halk Bankası ile Küçük ve Orta Ölçekli Sanayinin Geliştirilmesi Konulu Proje Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Karar 

  :Federal Almanya ile Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Yapılan Elektronik Veri İşlem (EDP) Sistemi İçin Başbakanlık Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığı’na Danışmanlık Projesi Konulu Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

  :Almanya Federal Cumhuriyetinde Çalışan İşçilerimizin Yurda Dönüşlerinde Ülke Ekonomisine Mesleki Yönden Yeniden İntibaklarını Teşvik İçin Kredi Özel Fonu Kurulması Amacıyla Alınacak Mali Tedbirler Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Almanya Federal Cumhuriyeti ile Yapılan Türk Firmaları İşçilerinin İstisna Akdi Çerçevesinde İstihdamına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Almanya ile Yapılan Kredi Özel Fonuna Tahsisler Yapılması Konulu Düzenlemenin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Federal Almanya ile Yapılan Mali İşbirliğine Dair Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Federal Almanya ile Yapılan Berlin ve İstanbul Teknik Üniversiteleri Arasında “Lisansüstü Eğitim Alanında İşbirliği”ni Öngören Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Federal Almanya ve Yapılan Çevre ve Doğanın Korunması Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Federal Almanya ile Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Yerleşimin Düzenlenmesi Yoluyla Kırsal kalkınma Konusunda İşbirliğine İlişkin Niyet Mektubunun Onaylanmasına dair Karar

  :Federal Almanya ile Yapılan Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde “Milli Metroloji ve Kalibrasyon Merkezinin Kurulmasına Yardım” Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

  :Federal Almanya ile Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Akdedilen “Sığır Yetiştiriciliği Enformasyon Sistemi” Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

  :Federal Almanya ile Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Akdedilen “İstanbul Rüştü Uzel Anadolu Hazır Giyim ve Deri Hazır Giyim Meslek Lisesi’nin Geliştirilmesine Yardım” Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

  :Federal Almanya ile Yapılan Teknik İşbirliği Anlaşması ve Avrupa’da Hava Kirliliğinin Takibi ve Değerlendirilmesi Programı (EMEP) Çerçevesinde Hava Kirliliği Ölçüm İstasyonu Kurulması Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

  :Federal Almanya ile Yapılan III. Dönem Turizm Karma Komisyon Toplantısı Protokolünün Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

  :Almanya Federal Cumhuriyeti ile İmzalanan Kredi Özel Fonu Kurulması Amacıyla Alınacak Malî Tedbirler Hakkında Anlaşma Çerçevesinde Akdedilen Özel Kredi Fonuna Tahsisler Yapılması Konulu Düzenlemenin Onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

  :Federal Almanya ile Yapılan Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde,Tarımsal Ürünlerin Kalitesinin İyileştirilmesi Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

  :Almanya Federal Cumhuriyeti ile Yapılan Mali İşbirliğine Dair Anlaşmaların Onaylanması Hakkında Karar

  :Federal Almanya ile Yapılan Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde, Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi İşletmelerine Danışmanlık Hizmeti Konulu Proje Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye - Federal Almanya Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde Türkiye Çimento Sanayii İçin Bir Eğitim Merkezi Kurulması Yardım Projesinin Devam Ettirilmesine Dair Andlaşmanın Onaylanmasıyla İlgili Bakanlar Kurulu Kararı

  Türkiye-Almanya Federal Cumhuriyeti Teknik İşbirliği Anlaşması Çerçevesinde İmzalanan “Sığır Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi” Konulu Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin, 21 temmuz 1965 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Mali Yardım Yapılması hakkında Anlaşma ve eki mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Federal Almanya Cumhuriyeti Hükümeti arasında Gıda Maddeleri Teslimatı ile ilgili Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna Dair Karar