Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARNAVUTLUK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Kendi Sınırları Arası ve Ötesinde Hava Hizmetlerine İlişkin Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti ve Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Kamu Düzeni Güvenliği Alanında İşbirliğiProtokolu’nun Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Arnavutluk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 1993 -1995 Dönemi Kültürel, Eğitim ve Bilimsel Değişim Proğramı’nın Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye - Arnavutluk Ekonomik, Ticarî, Sınaî ve Teknik İşbirliği Karma Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

  :Balkan Ülkeleri (24 üncü) Resmi Turizm Kuruluşları Konferansı Protokolu’nun Onaylanmasına  Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Arnavutluk Ekonomi Bakanlığı ile İmzalanan Teknik Yardım ve Müşavirlik Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Arnavutluk Sosyalist Halk Cumhuriyeti Hükümeti ile Ekonomik ve Ticari Konularda Yapılan Görüşmelere İlişkin Protokol’un Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Arnavutluk Halk Cumhuriyeti hükümeti arasında imzalanmış olan Veteriner Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar