Milletlerarası Antlaşmalar
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BULGARİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Deniz Ticareti Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan 2004-2006 Yıllarına Ait Bilim,Eğitim ve Kültür Alanlarında İşbirliği Programı'nın Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sahil Güvenlik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Kuzey Atlantik Antlaşmasına Bulgaristan Cumhuriyetinin Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Türkiye-İstanbul'daki Taşınmaz Mallara İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Anti - Personel Mayınların Kullanılmaması ve Ortak Sınıra Yakın Bölgelerdeki Anti - Personel Mayınların Temizlenmesi veya İmha edilmesi Hakkında Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan "Ortak Sanayi Çalışma Grubu III. Dönem Toplantısı Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

  :Türk-Bulgar Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi Onikinci Dönem Protokolunun  Onaylanmasına Dair Karar

Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti arasında İmzalanan Karma Sanayi Çalışma Grubu I. Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti İle Bulgaristan Cumhuriyeti Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Bulgar ve Türk Diplomatik Pasaport Hamillerinin Birbirlerinin Ülkesine Yapacakları 30 Güne Kadar Olan Seyahatlerinde Vizeden Muaf Tutulması ve Vize Verilmesi Usulleri Konusunda Bazı Kolaylıklar Sağlanması İçin Yapılan Vize anlaşması’na ek Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

:Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ile Yapılan İki Taraf Diplomatik ve Konsolosluk Misyon Mensuplarının, Yekdiğerinin Toprakları İçindeki Hareket ve Seyahatlerinde Uygulanan Kısıtlamaların Kaldırılmasına İlişkin Anlaşma’nın Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye ile Bulgaristan Arasında İmza Olunan Muhadenet muahedenamesi ve umumi protokol ile ikamet mukavelenamesinin tasdiıki hakkında kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan  Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vize Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar 

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Moğolistan Hükümeti Arasında Ticaret , Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması, Türkiye - Fransa Karma Ekonomik Komisyonu III. Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptı, Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Bulgaristan İçişleri Bakanlığı Arasında Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı, Terörizm ve Organize Suçlarla Mücadele İşbirliği Anlaşması ile Türkiye -Polonya İçişleri Bakanlıkları Arasında Kamu Güvenliği ve Asayişin Korunması Hakkında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair  Karar

  :Bulgaristan Cumhuriyeti Hükümeti ile Yapılan Askeri Eğitim İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Karar

  :Bulgaristan İle Yapılan Turizm Alanındaki Mevcut İşbirliği Geliştirmesine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair Karar

  :Balkan Ülkeleri (24 üncü) Resmi Turizm Kuruluşları Konferansı Protokolu’nun Onaylanmasına  Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Bulgaristan ile Yapılan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi X. Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Bulgaristan ile İmzalanan Turizm Karma Komisyonu XIV. Dönem Protokolü’nün Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Bulgaristan ile Yapılan Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında Hudut Olaylarının Önlenmesi ve Halli ile Hudut İşaretlerinin Bakımı hakkında Anlaşma ile eklerinin, onay belgelerinin teati edildiği tarihten itibaren 45 gün sonra yürürlüğa girmek üzere onaylanmasının uygun bulunduğunda dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti arasında yakın akrabaları 1952 yılına kadar Türkiye’ye göç etmiş olan Türk asıllı Bulgar vatandaşlarının Bulgaristan Halk Cumhuriyetinden Türkiye Cumhuriyetine göç etmeleri hakkındaki Anlaşmanın onaylanmasına dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Bulgaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında 23/2/1955 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek olarak 1969-1970 devresi mübadelelerin itanzim etmek üzere, Ankara’da imzalanan Protokol ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar