Milletlerarası Antlaşmalar
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÇEK VE SLOVAK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti ile Çek Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaş masının ve Eki Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Genelkurmay Başkanlığı ile Çek Cumhuriyeti Savunma Bakanlığı Arasında İmzalanan, Askeri Tarih, Askeri Müzecilik ve Askeri Yayın Konularında İşbirliği Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar

:Türkiye ile Çekoslovakya Arasında İmzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 12 nci Toplantısına Ait Protokol’un Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çek ve Slovak Federal Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonu’nun Onikinci Dönem Protokolu”nun onaylanması Hakkında Karar

:Çekoslovakya İle İmzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu 11 inci Toplantısına Ait Protokolun Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı

:Hükümetimizle Çekoslovak Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasındaki Karma Ekonomik Komisyonunun Onbirinci Dönem Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 9 Temmuz 1949 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek olarak 1969/1970 devresi mübadelelerini tanzim etmek üzere, 15 Nisan 1969 tarihinde Prag’da imzalanan Protokol ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar