Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KARAYİP DEVLETLERİ BİRLİĞİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR 
 
:Türkiye Cumhuriyeti ve Karayip Devletleri Birliği Arasında İşbirliği Çerçeve Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun