Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GUATEMALA ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Türkiye İle Guatemala Arasında Nota Teatisi Yoluyla İmzalanan, Umuma Mahsus Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaportların Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutulmasına Dair Anlaşma’nın Onaylanması Hakkında Karar