Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İNGİLTERE ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Hükümeti Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin ve Eki Sağlık Bakımı Hakkında Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında  Gelir ve Sermaye Değer Artış Kazançları Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Avrupa Uzun Vadeli Savunma İşbirliği Programı Kapsamında “Yapay Zek┠Konulu Avrupa Müşterek Öncelikli Alanında Türkiye’nin Katılma Kararı Aldığı “Yüksek Hız Ortamında Şekil Analizi ve Tanımlama Sistemi” Başlıklı Araştırma ve Teknoloji Projesi Uygulama Düzenlenmesinin Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye-İngiltere Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısına Ait Protokol’un Onaylanmasına Dair Karar

:Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Mutabakat Muhtırası, İspanya Krallığı ile Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Anlaşması, Danimarka Krallığı ile Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığına Karşı İşbirliği Anlaşmalarının Onaylanmasına Dair Karar

:Hükümetimizle İngiliz Hükümeti arasında mektup teatisi suretiyle 23 Haziran 1969 tarihinde imzalanan ilişik Birleşik Krallık-Türkiye İkrazı No: 1 Anlaşması ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna Dair Karar