Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE IRAK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Mısır, Irak, Ürdün, Suriye ve Türkiye Elektrik Sistemlerinin İrtibatlandırılması Projesi Protokol’unun Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında imzalanan Emlâk ve Emlâk Haklarına Dair Sözleşmenin Yürürlük Süresinin 11 Mart 1992 Tarihinden Geçerli Olmak Üzere İki Yıl Daha Uzatılmasına İlişkin Notaların Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Arasında imzalanan Hukuki ve Adli İşbirliği Sözleşmesi’nin Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Hükümeti arasında Transit Anlaşması’nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar