Milletlerarası Antlaşmalar
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İRAN ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran İslâm Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Turizm Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasını Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu 11. Dönem Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair Karar

:İran ile Yapılan Karma Ekonomik Komisyonu 10. Dönem Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair Karar

:İran İle İmzalanan Ekonomik ve Ticari İşbirliğine İlişkin Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:İran ile Yapılan Karma Ekonomik Komisyonu Sekizinci Dönem Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair  Karar

:Türkiye - İran Sınır Ticareti Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar  Kurulu Kararı

:Türkiye’den İran’a Elektrik Satışının Yapılmasına Dair İran Elektrik Birliği ve Türkiye Elektrik Kurumu Arasındaki Toplantı Protokol’ünün Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Türkiye - İran Karma Ekonomik Komisyonu Yedinci Dönem Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Türkiye-İran Karma Ekonomik Komisyonu Beşinci Dönem toplantısı Sonunda İmzalanan Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı