Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
   :Türkiye Cumhuriyeti ve İsveç Krallığı Arasında 30 Haziran 1978 Tarihinde İmzalanan Sosyal Güvenlik Sözleşmesine Ek Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

   :Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

   :19/4/1990 tarihli ve 3633 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan ekli “Türkiye Cumhuriyeti ile İsveç Krallığı Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması”nın onaylanmasına dair Karar

    :İsveç Hükümet ile Hükümetimiz arasıda 2/12/1963 tarihinde imzalanan Kalkınma Kredisi Anlaşmasının IV üncü maddesinde öngörülen ve 30 Haziran 1969 tarihinde başlamak üzere 6 aylık taksitler halinde 31 Aralık 1983 tarihine kadar itfası gereken borcun, aynı maddenin tadili amacıyla tecili zımmında Türk İsveç Hükümetleri arasıda teati olunan ilişik mektupların onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar