Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE JAPONYA ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Japonya Hükümeti Arasında Kaman Kalehöyük Arkeoloji Müzesinin Hibe Yoluyla Yapımına İlişkin Nota ve Görüşme Tutanaklarının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Jamaika Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Japonya Hükümeti Tarafından Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrasına, Görsel- İşitsel Teçhizat Sağlanması ile İlgili Hibe Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

:Japonya Hükümeti ile Yapılan Devlet Opera ve Balesine Görsel-İşitsel Ekipman Sağlanması ile İlgili Hibeye İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Japonya Hükümeti ile Yapılan “Haliç Köprüsünün Onarımı ve Genişletilmesi Projesi” ile İlgili Kredi Anlaşması ve Eklerinin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Japonya ile Yapılan Yarı Kurak Bölgeler İçin Tarımsal Gelişme Denemesi Projesine Ait Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair  Karar

:Japonya ile Yapılan Yarı Kurak Bölgeler İçin Tarımsal Gelişme Denemesi Projesine Ait Mutabakat Zaptı’nın Onaylanmasına Dair  Karar

:Japon Hükümetince Türkiye Judo ve Karate Federasyonu’na Hibede Bulunulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye Cumhuriyeti ile Japonya Arasında Hava Servisi İçin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı