Milletlerarası Sözleşmeler

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KAZAKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Gümrük Konularında İşbirliği ve Karşılıklı İdarî Yardım Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik Temsilcilik Binalarının İnşası İçin Karşılıklı Arsa Tahsisine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında, Türkistan Şehrinde Restorasyon İşlemleri Tamamlanmış Bulunan Hoca Ahmet Yesevi Külliyesinin Devir Teslimine İlişkin Protokolün Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Vatandaşların Karşılıklı Ziyaretlerini Düzenleyen Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması 'nın Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kazakistan Cumhuriyeti   Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Alanında İşbirliğine Dair Anlaşma'nın Onaylanması Hakkında Karar

  :Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’a Eximbank Kredisi Verilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmalarının Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye  Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Kazakistan Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında İmzalanan Güvenlik İşbirliği Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Karar