Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE KUVEYT DEVLETİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Türkiye Cumhuriyeti ile Kuveyt Devleti Arasında Hususi Hukuk, Ticaret ve Ceza Hukuku Konularında Hukuki ve Adli İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti İle Kuveyt Devleti Arasında Gelir Ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşması Ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Kuveyt ile Yapılan Karma Ulaştırma Komisyonunun IX. Toplantısı Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuveyt Devleti Hükümeti Arasındaki Ekonomik, Sınai ve Teknik İşbirliği Karma Komitesi İkinci Dönem Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar

:Kuveyt ile Yapılan Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Karar

:Kuveyt ile Yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Sekizinci Dönem Toplantısı Tutanağı’nın Onaylanmasına Dair Karar