Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE LÜKSEMBURG ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
 
:Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının ve Eki Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 
:Türkiye Cumhuriyeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Lüksemburg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Kültür, Eğitim, Bilim, Basın-Yayın, Gençlik ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

 
:Hükümetimizle Belçika Lüksemburg Ekonomik Birliği Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Andlaşmasının Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Ve Lüksembourg Büyük Dükalığı Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Evlilik Dışı Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin Genişletilmesi hakkındaki Sözleşmenin, 21 temmuz 1965 tarihinden itibaren yürürlüğe girmek üzere onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar