Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE MACARİSTAN HALK CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
   :Türkiye ile Macaristan Arasında İmzalanan Terörizm, Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Organize Suçlarla Mücadele İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

   :Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Diplomatik Pasaport Hamillerine Vize Muafiyet Tanıyan Anlaşmanın, Hususî ve  Hizmet Pasaportlarını da Kapsayacak Şekilde Genişletilmesi ve Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Ait Notaların Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye-Macaristan Turizm Karma Komisyonu III.Dönem Toplantısı Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Karar

  :Macaristan ile Yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

   :Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesi”nın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

   :Macaristan’ın Mortanvasar Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Bahri Dağdaş Milletlerarası Kışlık Hububat Araştırma Merkezi Arasında Bilimsel İşbirliği Andlaşması’nın Onaylanmasına Dair Karar

  :Hükümetimizle Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Türkiye Cumhuriyeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Arasında Cezai Meselelerde Adli Kararların Karşılıklı Olarak İnfazı Hakkındaki Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

   :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macar Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasındaki Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek olarak 1969-1970 devresi mübadelelerini tanzim etmek üzere imzalanan Protokol ve eklerinin onaylanmasına dair Hakkında Karar

   :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Macaristan Halk Cumhuriyeti Hükümeti arasında Uluslararası Karayolu Nakliyatına Mütedair Anlaşma”nın, imzası tarihinden geçerli olmak üzere Onaylanması Hakkında Karar