Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE OMAN ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Çevre Koruma Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultanlığı Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

:Hükümetimiz ile Mısır, Lübnan, Ürdün, Oman, Suriye ve Sudan Hükümetleri ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Arasında İmzalanan “Bölgesel Brucellois Kontrol Programı İçin Klavuz Hazırlanması” Konulu Proje Belgesi’nin Onaylanmasına Dair Karar 

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Oman Sultalığı Hükümeti Arasında Kendi Ülkeleri Arasında ve Ötesinde Yapılacak Hava Ulaştırmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun