Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
  :TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ İLE ÖZBEKİSTAN CUMHURİYETİ HÜKÜMETİ ARASINDA KARŞILIKLI BÜYÜKELÇİLİKLER FAALİYETLERİNİN GAYRİMENKUL VE MALİ VEÇHELERİNE İLİŞKİN ANLAŞMANIN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Mali Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı Büyükelçilikler Faaliyetlerinin Gayrimenkul ve Mali Veçhelerine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Ve Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında İmzalanan Gümrük İdarelerinin Karşılıklı Yardımlaşmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Sözleşmesinin Onaylanması Hakkında Karar

  :Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan’a Eximbank Kredisi Verilmesine İlişkin Mutabakat Muhtırasının Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye ile Özbekistan Arasında İmzalanan “Özbekistan Polisinin Eğitimi, Çalışma Usulleri ve Talimatlarının Yeniden Yaptırılmasına Destek Verilmesi” Konulu Ek Protokol’un Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı, Uluslararası Terörizm ve Diğer Örgütlü Suçlarla Mücadeleye İlişkin Anlaşma”nın  Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan Cumhuriyeti Arasında İmzalanan Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmalarının Onaylanmasına Dair Karar

  :Özbekistan Cumhuriyeti Hükümeti ile Yapılan Ulaştırma  ve Haberleşme Alanında İşbirliği Konulu Anlaşmanın  Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Özbekistan ve Kırgızistan Cumhuriyetleri ile Yapılan Ekonomik ve Ticari İşbirliğine Dair Anlaşmaların Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Özbekistan ve Kırgızistan ile Yapılan Ekonomik, Ticari, Sınai ve Kültürel İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanması Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı