Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PAKİSTAN ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının 9 uncu Maddesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ek Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık Alanında İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye - Pakistan ve Teknik İşbirliği Bakanlararası Karma Komisyonu Dokuzuncu Dönem Toplantısı Protokolu'nun Onaylanmasına Dair Karar

:Pakistan ile Yapılan Ekonomik ve Teknik İşbirliği Bakanlararası Karma Komisyonu Sekizinci Toplantı Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme ve Vergi Kaçakçılığına Engel Olma Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye ile Pakistan Arasında İmzalanan Turizm İşbirliği Andlaşmanın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Müslüman Pakistan Cumhuriyeti Hükümeti arasında yolcu vagonlarının satın alınması için bir kredi ile ilgili Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar