Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE PERU ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:5139 - Türkiye Cumhuriyeti ile Peru Cumhuriyeti Arasında Yasadışı Yollardan Ticareti Yapılan, İhraç Edilen veya El Değiştiren Kültürel, Arkeolojik, Sanatsal ve Tarihî Varlıkların Korunması, Konservasyonu, Ele Geçirilmesi ve İadesine İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun