Milletlerarası Antlaşmalar

TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

 


:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında Kendi Vatandaşlarının ve Ülkelerinde Yasadışı Konumda Bulunan Yabancıların Geri Kabulüne İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun
 
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Ankara’da 2 Mayıs 1966 Tarihinde İmzalanan Sivil Hava Ulaştırma Anlaşmasına Ek Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Kuzey Atlantik Antlaşmasına Romanyanın Katılımına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye - Romanya Ortak Sanayi Çalışma Grubu İkinci Dönem Toplantısı Mutabakat Zaptının Onaylanması Hakkında Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Arasında Sosyal Güvenlik Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti ve Romanya Arasında Konsolosluk Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti İle Romanya Cumhuriyeti Arasında Gelir ve Servet Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan Gümrük Suçlarının Meni, Takibi ve Gümrük Suçlarıyla Mücadele Hakkında Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanması Hakkında Karar 

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Hükümeti Arasında İmzalanan Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına ve Bunların Kötüye Kullanımına Karşı Mücadele’de İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar

  :Romanya İçişleri Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Arasında İmzalanan Sahil Güvenlik Alanındaki İşbirliği Sözleşmesi ile İki Ülke Arasında Yapılan Protokol’e Ek Sözleşmenin Onaylanmasına Dair Karar

  :Türkiye Cumhiriyeti İçişleri Bakanlığı ile Romanya İçişleri Bakanlığı Arasında İmzalanan İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Karar

  :Romanya ile Yapılan Elektrik Enerjisi Alanında Karşılıklı İşbirliği Protokolu'nun Onaylanmasına Dair Karar

  :Balkan Ülkeleri (24 üncü) Resmi Turizm Kuruluşları Konferansı Protokolu’nun Onaylanmasına  Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Romanya ile Yapılan XI. Dönem Turizm Karma Komisyonu Toplantısı Protokolü’nün Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Romanya ile İmzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısına Ait Protokol’un Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Romanya ile Yapılan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısı Protokolu’nun İmzalanmasına Dair Karar

  :Türk-Romen Karma Ekonomik Komisyonu XVI. Dönem Protokolu’nun Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Romanya Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti arasında 5 Nisan 1954 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmalarına ek olarak 1969 - 1970 devresi mübadelelerini tanzim etmek üzere Ankara'da imzalanan Protokol ve eklerinin onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :İran’ın Romanya’dan satın aldığı vagonlar ile diğer sanayi mamullerinin ve genellikle Romanya’nın İran, Irak, Suriye ve diğer Orta Doğu ülkelerine müteveccih ihraç malları ile bu ülkelerin ithal ettiği malların demiryolları, karayolları ve denizyolları ile yapılacak transit nakliyatının Türkiye üzerinden geçirilmesi ve bu nakliyata müteferri diğer hususlar ile ilgili olark 5-9 Eylül 1968 tarihleri arasında Bükreşte Türk ve Romen heyetleri arasında yapılan müzakereler sonunda tanzim edilerek 10/9/1968 tarihinde imzalanan Protokol’ün  Onaylanması Hakkında Karar