Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE RUSYA FEDERASYONU ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin 15 Aralık 1997 Tarihli Anlaşmaya Ek Protokolun Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İnşaat Şirketlerinin Vergilendirilmesine İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında Rus Doğal Gazının Karadeniz Altından Türkiye Cumhuriyetine Sevkiyatına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Rusya Federasyonu Hükümeti Arasında İmzalanan Bilimsel ve Teknik İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasına Dair Karar 

:Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı ile Rusya Federasyonu Güvenlik Bakanlığı ve Rusya Federasyonu İçişleri Bakanlığı Arasında İşbirliği Anlaşmalarının Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye ile Sovyetler Birliği Arasında Mevcut Doğal Gaz Anlaşmasının Rusya Federasyonu ile de Geçerliliği Konusunda Teati Edilen Mektuplar  ve Türk-Rus Karma Ekonomik Komisyonu Kurulmasına İlişkin Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar