Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SOVYET SOSYALİST CUMHURİYETLER BİRLİĞİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanması Hakkında Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sırbistan ve Karadağ Bakanlar Kurulu Arasında Turizm Alanında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Sovyetler Birliği ile Çeşitli Konularda Yapılan Anlaşmanın Onaylanmasına Dair  Bakanlar Kurulu Kararı

   :Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti ile Yapılan  Ticari, Ekonomik, Bilimsel ve Teknik İşbirliğine Dair Anlaşma ile Ulaştırma ve Haberleşme Alanında İşbirliği Anlaşması ve Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Bakanlar Kururu Kararı

   :Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği İle İmzalanan Kara Ulaştırması Karma Komisyonu Toplantısına Ait Tutanağın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ile Yapılan Hava Ulaştırmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

   :Özbekistan, Türkmenistan ve Kazakistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri ile Yapılan Tıp ve Sağlık Alanında İşbirliği Anlaşmalarının Onaylanmasına Dair Karar

  :Sovyetler Birliği ile Kömür Sanayii Alanında İşbirliği Yapılmasını Öngören Protokol’un Onaylanması Hakkında Karar

  :Türkmenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Hükümeti ile Yapılan Ekonomik, Ticari Bilimsel ve Kültürel İşbirliği Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Karar

  :Sovyetler Birliği ile Yapılan Alüminyum Sanayii Alanında İşbirliğine İlişkin Protokolün Onaylanması hakkında Karar

   :Türkiye ile Sovyetler Birliği arasında vize verilme usullerinin kolaylaştırılması ile ilgili olarak yapılan ve Dışişleri Bakanlığı Konsolosluk, Hukuk ve Sosyal İşler Genel Müdürü Büyükelçi Zeki Çelikkol tarafından imzalana ekli Anlaşmanın 13 Agustos 1990 tarihinden geçerli olmak üzere onaylanması hakkında Karar

   :Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Sağlık Bakanlıkları arasında 31/5/1990 tarihinde Ankara’da imzalanan ekli “Tıp Alanında İşbirliğine İlişkin Anlaşma” ile “Tıp Alanında 1990-1991 Yıllarına Ait İşbirliği Programı”nın onaylanmasına dair Karar

   :Türkiye Cumhuriyeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Arasında İmzalanan ‘1987-1988 Yılları Bilimsel ve Teknik İşbirliği Faaliyet Proğramı’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

    :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 28 Şubat 1967 tarihinde Ankara’da imzalanan “Türk-Sovyet hududunun yeniden işaretlenmesi 8rödemarkasyonu) hakkında Protokol ve eklerine” ne ilişkin talimatların onaylanmasına dair Karar

    :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği Hükümeti arasında 8 Ekim 1937 tarihli Ticaret ve Ödeme Anlaşmasına ek olarak 1969 - 1970 devresi mübadelelerini tanzim etmek üzere Moskova’da imzalanan Protokol ve eklerinin  Onaylanması Hakkında Karar