Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SUDAN ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Türkiye Cumhuriyeti ile Sudan Cumhuriyeti Arasında Gelir Üzerinden Alınan Vergilerde Çifte Vergilendirmeyi Önleme Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Hükümetimiz ile Mısır, Lübnan, Ürdün, Oman, Suriye ve Sudan Hükümetleri ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatı Arasında İmzalanan “Bölgesel Brucellois Kontrol Programı İçin Klavuz Hazırlanması” Konulu Proje Belgesi’nin Onaylanmasına Dair Karar 

:Türkiye-Sudan Bakanlar Düzeyinde Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Beşinci Dönem Protokolu’nun onyalanmasına Dair Karar

:Sudan İle Yapılan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Dördüncü Dönem Protokolu’nun Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Türkiye - Sudan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu İkinci Dönem Toplantısı Sonunda İmzalanan Protokolün Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı