Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE SUUDi ARABİSTAN KRALLIĞI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Türkiye Cumhuriyeti İle Suudi Arabistan Krallığı Arasında İki Akit Devletin Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye - Suudi Arabistan Altıncı Dönem Ekonomik İşbirliği Karma Komisyonu Mutabakat Zaptının Onaylanmasına Dair Karar 

:Suudi Arabistan Krallığı ile Yapılan Hava Taşımacılık Teşebbüslerinin Faaliyetleri Dolayısıyla Alınan Vergilerde Karşılıklı Muafiyet Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Suudi Arabistan Krallığı Hükümeti arasında Hava Uluştırmasına dair Anlaşmanın onaylanmasının uygun bulunduğuna dair  Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşik Arap Cumhuriyeti Hükümeti arasında imzalanmış bulunan ve 31/12/1968 tarihinde yürürlük süresi sona eren 1/12/1967 tarihli Ticaret Protokolünün halen yürürlükte olan Genel İthalât ve İhracat Rejimimiz esasları dahilinde ve bu rejimle tespit edilmiş kayıtlayıcı ve sınırlayıcı şartlara uydurulmak suretiyle, 31/12/1969 tarihine kadar yürürlükte bırakılmasının uygun bulunduğunda dair Karar