Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE UKRAYNA ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Çevre Koruma Alanında İkili İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında Ticarî Denizcilik Anlaşmasına Değişiklik Getiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye - Ukrayna Hükümetlerarası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu Üçüncü Dönem Toplantısı Protokolunun Onaylanması Hakkında Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Bakanlar Kabinesi Arasında Savunma Sanayii İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti İle Ukrayna Hükümeti Arasında Karadeniz'deki Deniz Alanlarından Sorumlu Yetkili Makamların İşbirliğine Dair Anlaşmanın Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun 

:Türkiye Cumhuriyeti ile Ukrayna Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin Onaylanmasının uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Ukrayna Bakanlar Kurulu Arasında İmzalanan "Finansal İşbirliği Protokolü'nün Onaylanması Hakkında Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Ukrayna Hükümeti Arasında İmzalanan Ticaret ve Ekonomik İşbirliği anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Karar