Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YEMEN CUMHURİYETİ ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Yemen Cumhuriyeti ile Yapılan Ticari, Ekonomik ve Teknik İşbirliği Anlaşması’nın Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yemen Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Diplomatik, Hususî, Hizmet veya Resmî Pasaport Hamillerini Karşılıklı Olarak Vizeden Muaf Tutma Hususunda İmzalanan Anlaşmanın Onaylanmasına Dair Karar