Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE YUGOSLAVYA ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR
 
:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Alanlarında İşbirliği Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

  :Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Yugoslavya Federal Cumhuriyeti Federal Hükümeti Arasında İmzalanan Gümrük Suçlarının, Men'i, Takibi ve Tahkimine İlişkin Karşılıklı İdari Yardım Anlaşmasının Onaylanması Hakkınada Karar

  :Balkan Ülkeleri (24 üncü) Resmi Turizm Kuruluşları Konferansı Protokolu’nun Onaylanmasına  Dair Bakanlar Kurulu Kararı

  :Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti ile Hukuki İşbirliğine, Fas Krallığı ile Hukuki ve Ticari Konularda Adli Yardımlaşma, Yugoslavya Sosyalist Federatif Cumhuriyeti ile Hürriyeti Bağlayıcı Cezanın İnfazı Amacıyla Hükümlü Şahısların Transferine Dair Sözleşmelerin Onaylanmasına Dair Bakanlar Kurulu Kararı 

:Yugoslavya Federal İcra Konseyi Meclisi Arasındaki Karma Ekonomik  Komisyonunun Sekizinci Dönem Toplantı Protokolu’nun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar