Gürcistan  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE GÜRCİSTAN ARASINDA İMZALANAN ANDLAŞMALAR
 
Başkent Tiflis
Nüfus 5.681.000
Yüzölçümü 689.700 km2 
Komşuları Kuzeyde Rusya Federasyonu Doğuda Azerbaycan, Güneyde Ermenistan ve Türkiye, Batıda Karadeniz 
Önemli Şehirleri Suchumi, Batum, Tiflis 
Din Gürcü Ortodoks, Müslüman ve Rus Ortodoks 
Dil Gürcüce, Rusça 
Yönetim Biçimi Cumhuriyet