Birleşik Krallık  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE BİRLEŞİK KRALLIK ARASINDA İMZALANAN ANDLAŞMALAR
 
Başkent Londra
Nüfus 56.7 milyon
Yüzölçümü 244.100 km2 
Komşuları Batıda Atlas Okyanusu, İrlanda Denizi, İrlanda Cumhuriyeti, Kuzeyde ve Doğuda Kuzey Denizi, Güneyde Manş Denizi 
Önemli Şehirleri Birmingham, Glasgow Leeds, Sheffield, Liverpool, Brondford Manchester, Edinburg, Bristol, Coventry, Belfast, Nottingham, Leicester 
Din Anglikan %57, Katolik %13, Presbiteryen %7, Metodist %4, diğer %19 
Dil İngilizce
Yönetim Biçimi Çok Partili Meşruti Monarşi 
Siyasal Partiler Muhafazakar Parti, İşçi Partisi, Liberal Parti, Sosyal Demokrat Parti, Büyük Britanya Komünist Partisi, İskoç Ulusal Partisi, Galler Milliyetçi Partisi, Ülster Birleşikleri Sosyal Demokrat ve İşçi Partisi