İsveç  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE İSVEÇ ARASINDA İMZALANAN ANDLAŞMALAR
 
Başkent Stockholm
Nüfus 8.529.000
Yüzölçümü 449.964 km2 
Komşuları Kuzeydoğuda Finlandiya, Doğuda Baltık Denizi, Güneyde Danimarka, Batıda Kattegat ve Norveç 
Önemli Şehirleri Göteborg, Malmö, Uppsala, Norrköping, Orebro 
Din İsveç Kilisesi %88.9, Katolik %1.4, Diğer %9.7 
Dil İsveçce
Yönetim Biçimi Çok Partili Meşruti Monarşi