Romanya  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ROMANYA ARASINDA İMZALANAN ANDLAŞMALAR
 
Başkent Bükreş
Nüfus 23.181.000
Yüzölçümü 237.499 km2
Komşuları Doğuda Maldova, Kuzeyde Ukrayna, Batıda Macaristan, Yugoslavya, Güneyde Bulgaristan 
Önemli Şehirleri Bükreş, Konstanta, Lasi, Timisioara 
Din Romen Ortodoksları %70, Roma Katolikleri %6 
Dil Romanca (resmi dil), Macarca, Almanca 
Yönetim Biçimi Cumhuriyet