Milletlerarası Antlaşmalar  
 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER TEŞKİLATI İLE YAPILAN SÖZLEŞMELER
 
Birleşmiş Milletler Andlaşması
:Birleşmiş Milletler ve Yardımcı Personelinin Güvenliği Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Birleşmiş Milletler Hazır Barış Gücü Düzenlemeleri Sistemine Katkılar Hakkında Türkiye Hükümeti ve Birleşmiş Milletler Arasında Ortak Niyet Beyanının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesine Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek İnsan Ticaretinin,Özellikle Kadın ve Çocuk Ticaretinin Önlenmesine, Durdurulmasına ve Cezalandırılmasına İlişkin Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine Ek Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Nükleer Denemelerin Kapsamlı Yasaklanması Antlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Hükümetimizle Birleşmiş Milletler Teşkilatı arasında 23/1/1969 tarihinde Ankara’da imzalanan Orman ve Orman Sanayiini Geliştirme Özel Fon Projesi Uygulama Planına ek 28 D Dornier Skyservant tipi uçak ile ilgili anlaşma mektubunu değiştiren anlaşma mektubunun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Teşkilatı arasında 20 Kasım 1959 tarihli Özel Fon Anlaşmasına dayanarak 20 Temmuz 1967 tarihinde imzalanan “Ormancılık ve Orman Sanayiini Geliştirme Projesi Çalışma Planı” ile bu proje çerçevesinde satın alınacak uçak ile ilgili Anlaşma mektubunun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar