Montreux Mukavelenamesi  
MONTRÖ SÖZLEŞMESİ
 
24 TEMMUZ 1923 TARİHİNDE LOZAN'DA İMZA EDİLEN "BOĞAZLARIN TABİ OLACAĞI USULE DAİR MUKAVELENAME" NİN YERİNE KAİM OLMAK ÜZERE 20 TEMMUZ 1936 TARİHİNDE MONREUX'DE İMZA EDİLMİŞ BULUNAN YENİ MUKAVELENAMENİN TASTİKİNE DAİR KANUN
SÖZLEŞME METNİ
BOĞAZLAR REJİMİ HAKKINDA MONTREUX'DE 20 TEMMUZ 1936 TARİHİNDE İMZA EDİLEN MUKAVELENAME