Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI ANA TRAFİK KORİDORLARI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:Uluslararası Ana Trafik Koridorları Avrupa Anlaşması (AGR)’na Katılmamız Hakkında Karar