Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
 
:Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Statüsünün Bazı Maddelerinde Yapılan Değişikliklerin Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun

:Nükleer Kaza veya Radyolojik Acil Hallerde Yardımlaşma Sözleşmesi”nin 8/2, 10/2 ve 13/2, maddelerine ilişikteki ihtirazi kayıtlar konulmak suretiyle onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Nükleer Kaza Halinde Erken Bildirim Sözleşmesi”inin 11/2 maddesinin ilişikteki ihtirazi kayıtlar konulmak suretiyle onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Karar

:Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Amerika Birleşik Devletleri Hükümeti ve Milletlerarası Atom Enerjisi Ajansı arasında Emniyet Kontrolunun Uygulanması Hususundaki Anlaşmanın onaylanmasına dair Karar