Milletlerarası Antlaşmalar  
TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE AVRUPA ENERJİ ŞARTI ARASINDA İMZALANAN MİLLETLERARASI SÖZLEŞMELER
:Avrupa Enerji Şartı Konferansı Nihai Senedi, Enerji Şartı Antlaşması ve Ekini Teşkil Eden Kararlar ile Enerji Verimliliğine ve İlgili Çevresel Hususlara İlişkin Enerji Şartı Protokolünün Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun